Kontakt

P.P.H.U. POLVIS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 11/13
01-217 Warszawa
NIP: 527-010-45-51
Regon: 001302588 Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział XII Gospodarczy
KRS 0000040859
Kapitał zakładowy 1479000zł

centrala +48(22) 632 00 91 do 92, +48(22) 631-41-01, 02
dział handlowy: +48(22) 632-15-36, 631-41-02
sklep: +48(22) 632-70-27
fax +48 (22) 632-88-25
info@polvis.com.pl

Informujemy że w budynku Polvisu przy ul. Kolejowej 11/13 w Warszawie dostępne są do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:
+48(22) 632 00 91 do 92
602 675 414